“Kijk op context ”

Over ons

Vaart in Zorg is er voor mensen vanaf 16 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen die het moeilijk vinden om zich aan te passen aan wat de samenleving van hen vraagt. De hulpverlening is erop gericht om de persoonlijke omgeving samen met de client zo in te richten dat er weer ontwikkeling mogelijk is.

Kijk op context

Het is voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking steeds moeilijker geworden om zich aan te passen aan wat de samenleving van hen vraagt. Zelfstandig functioneren is het hoogste doel in onze samenleving geworden. Weleens een kaartje gekocht bij zo’n automaat van de NS? Voor mensen die in hun functioneren juist afhankelijk zijn van de mate van sociale samenhang in hun omgeving is dat een ramp.

Datzelfde kan gelden voor mensen met psychiatrische problemen, voor mensen die werkloos zijn geraakt, voor mensen die uit andere landen naar Nederland zijn gevlucht of jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt. Er zijn veel mensen waarbij er in de wisselwerking tussen hen en hun omgeving sprake is van een vastgelopen situatie.

Mensen weer helpen om in de samenleving weer een omgeving te vinden die als passend wordt ervaren en waarin zij zich weer kunnen ontwikkelen is kern waar het bij Vaart in Zorg om draait. Je leert (weer opnieuw) om te functioneren en in wisselwerking te raken met (mensen uit) je omgeving. Zo ga je nieuwe wegen zien en leer je op te ruimen wat je daarbij hindert.

Scroll naar boven