“Bij Vaart in Zorg doet context ertoe! ”

Stichting Vaart in Zorg

Vaart zz 127
9401 GL Assen

06 26 68 51 00

06 51 12 54 51

info@vaartinzorg.nl

KvK: 84616725

Vertrouwenspersoon cliënten

Mijn naam is Bianca en ik ben de cliëntvertrouwenspersoon. Je kunt met mij in gesprek als je het niet eens bent met de zorg die je krijgt en je komt er niet samen uit met je begeleider(s).

Ik kan je ondersteunen bij:

  1. Problemen met de begeleiding
  2. Klachten over de zorg die je krijgt
  3. Vragen over jouw rechten als cliënt en de regels van de zorgaanbieder

Dit kan ‘bijvoorbeeld’ zijn als:

  • De begeleiding niet goed naar je luistert;
  • Er ruzie is met de begeleiding of als je bang of boos bent;
  • De begeleiding niet op een juiste manier met jou omgaat;
  • Jij op jouw woonplek je onveilig of bang voelt doordat er geweld, ruzie, bedreigingen, pestgedrag, discriminatie of ongewenste seksuele handelingen heeft plaatsgevonden;
  • Je niet goed begrijpt wat de regels inhouden of wat de begeleiding tegen je zegt;
  • Je iets hebt meegemaakt en dat durf je niet met de begeleiding te bespreken;
  • Je een klacht wilt indienen over de begeleiding of de zorg die je krijgt.

Tijdens ons gesprek zal ik naar jouw verhaal luisteren en je ondersteunen om voor jezelf op te komen. Alles wat je aan mij vertelt, wordt niet aan anderen doorverteld. Alleen als jij mij daar toestemming voor geeft.

Afspraak maken

Stuur een e-mail naar bianca@adsumtibi.nl om een afspraak te maken of laat de begeleiding mij een berichtje sturen. Ook jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) mogen met mij contact opnemen.

“Sabine”

Vertrouwenspersoon medewerkers

 Je kunt als medewerker, vrijwilliger, stagiaire of uitzendkracht bij de medewerkers vertrouwenspersoon terecht als je te maken hebt met ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld bij pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie of als je een schokkende gebeurtenis meemaakt. 

Er is ruimte voor jouw verhaal, emotie en gevoelens. 

Ik luister, jij hebt de regie. We brengen samen mogelijke oplossingen in kaart, zetten de voor- en nadelen op een rijtje en ik help je met het maken van een passende keuze, jij beslist wat je er verder mee wil doen. 

Als je in een ongewenste situatie zit, praat er dan over. 

Je kunt me bellen of mailen om een afspraak te maken. Ik luister graag naar je! 

Sabine van Pelt (extern) 

sabine.van.pelt@facit.nl

0251 212 202 (Facit) 

Klachtenprocedure Vaart in Zorg

Ieder persoon die met Vaart in Zorg te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot Vaart in Zorg.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op goede gronden, misverstanden of misschien ook op onjuiste gronden en veronderstellingen. Wat het ook is, het is voor ons belangrijk dat jouw ontevredenheid wordt weggenomen, dat misverstanden worden opgelost en dat we actie kunnen ondernemen wanneer jouw ontevredenheid is gebaseerd op juiste gronden. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening alleen maar verbeteren.

Als jij een klacht hebt over de Vaart in Zorg, blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde. De wijze waarop dit kan, is uitgewerkt in deze klachtenprocedure, zodat jij weet hoe je een klacht bespreekbaar kan maken en weet wat daar vervolgens mee gebeurt.

Voor de personen waarover wordt geklaagd, is het ook van belang te weten hoe we op zorgvuldige wijze met klachten omgaan en wat er van hen wordt verwacht. Deze klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.

Wil je meer informatie?

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de klachtencommissie werkt.

De brochure “Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is te downloaden via www.igz.nl. Je kunt zoeken op ‘ontevreden’.

Heb je vragen over zorg en dwang dan kan je een cliëntenvertrouwenspersoon vinden op www.Quasir.nl of bellen met 085 – 48 74 012. Je kunt ook mailen naar cvp@quasir.nl.

Scroll naar boven