info@vaartinzorg.nl 06-26 68 51 00

Vertrouwenspersoon Cliënten

Vertrouwenspersoon Cliënten

Mijn naam is Jane en ik ben de cliëntvertrouwenspersoon.

Je kunt met mij in gesprek als

  1. het even niet goed gaat tussen jou en de begeleiding
  2. je je verhaal kwijt wilt, maar liever (nog) niet bij jouw begeleider
  3. je het niet eens bent met de regels van de organisatie waar jij begeleiding krijgt

Dit kan ‘bijvoorbeeld’ zijn omdat je

  • het gevoel hebt dat er niet goed naar je geluisterd word;
  • niet goed begrijpt wat de regels inhouden of wat de begeleiding tegen je zegt;
  • het idee hebt dat de begeleiding niet op een juiste manier met jou om gaat;
  • een probleem hebt en niet goed weet met wie je dit kunt bespreken binnen Hesterhuizen.

Tijdens ons gesprek zal ik naar jouw verhaal luisteren en gaan we samen bekijken of er mogelijkheden zijn om het probleem of de situatie op te lossen.

Stuur een e-mail naar janewijbers@positivebalance.nl of bel naar 06-23146852 om een afspraak te maken.